loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Đội tàu

 VISAL hiện đang sở hữu đội tàu kéo, cung ứng và xử lý neo có tổng công suất khoảng gần 20.000 HP, đang khai thác 03 ụ khô có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 3.000 DWT.

 

Một số hình ảnh Đội tàu của Công ty:   

                                                                               

     

MV. VISAL 2                                                                                             MV. MỸ Á

 

     

MV. VISAL 8                                                                                             MV - CH 305

 

     

MV. TK 132                                                                                              F.C YẾT KIÊU P3

 

SÀ LAN VISAL 3000T