loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Chính sách sử dụng rượu cồn và các chất kích thích

Ngày tạo: 22:25:48 22-08-2016


Công ty Cổ Phần Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam (Visal) luôn đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như các nhà thầu và  khách  hàng của Công ty. Để đạt được điều đó, chúng tôi cam kết:

 

  • Nghiêm cấm việc tiêu thụ, tàng trữ hay vận chuyển rươu, cồn và các chất kích thích (ma túy, thuốc phiện, các chất gây nghiện…) hoặc các loại thuốc kích thích chưa được hướng dẫn sử dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

 

  • Nghiêm cấm việc hút thuốc là ở tất cả các nơi được xem là nguy hiểm hay những khu vực đã nêu rõ là “Cấm hút thuốc”.

 

  • Tiến hành chương trình kiểm tra rượu, cồn và các chất kích thích định kỳ, ngẫu nhiên hoặc theo yêu cầu của khách hàng đối với cá nhân hoặc tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty.

 

  • Bất kỳ cán bộ công nhân viên nào bị phát hiện say rượu hay bị phát hiện ảnh hưởng của việc sử dụng đồ uống có cồn mà không hoàn thành nhiệm vụ hay gây hậu quả nghiêm trọng tới công việc sẽ bị kỷ luật, tùy theo mức độ vi phạm từ cảnh cáo đến buộc thôi việc. Nhân viên sẽ bị đình chỉ công tác ngay nếu bị phát hiện tiêu thụ, tàng trữ hay vận chuyển ma túy và các chất kích thích bất hợp pháp.

 

Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên trong Công ty từ bỏ thói quen sử dụng rượu, cồn và các loại thuốc kích thích nhằm thực hiện tốt chính sách này.

 

                                                                                               

                                                                                               Ngày 20 tháng 05 năm 2016

                  TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 

         

                                                                   NGUYỄN VĂN BÊ

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG RƯỢU CỒN VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG RƯỢU CỒN VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH
2 CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG RƯỢU CỒN VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH - ENGHLISH CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG RƯỢU CỒN VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH - ENGHLISH