loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Chi nhánh II Công Ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Ngày tạo: 14:12:10 29-08-2016


Chi nhánh II Công Ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam:

 

Địa chỉ: 213 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.


Tel: 0256 3822230.

 

TỔ CHỨC CHI NHÁNH GỒM CÓ:

 

- Phòng Tổng Hợp.

- Phòng Tài Chính Kế Toán.

 

QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG:

 

Chi nhánh thực hiện công tác Tài chính kế toán, Kinh tế kế họach, Tổ chức lao động tiền lương theo quyết định số 125/QĐ - HD9QT ngày 19/5/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục Vớt Cứu Hộ VN  v/v phân cấp quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.