loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Tin Tức - Sự Kiện

(Ngày 27/11/2018) CBTT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Ngày 27/11/2018 Công ty cổ phầnTrục vớt cứu hộ Việt Nam đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 (file đính kèm)

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018