loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Tin Tức - Sự Kiện

(Ngày 13/11/2018) QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH NGUỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY KIÊM THƯ KÝ CÔNG TY

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT, ngày 22/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam v/v chỉ định người Quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam công bố Quyết định chỉ định người Quản trị kiêm thư ký Công ty đối với Ông Bùi Đức Cường. (file đính kèm)

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 QĐ CHỈ ĐỊNH NGUỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY KIÊM THƯ KÝ CÔNG TY QĐ CHỈ ĐỊNH NGUỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY KIÊM THƯ KÝ CÔNG TY