loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Tin Tức - Sự Kiện

Giấy chứng nhận đăng ký lưu kí chứng khoán

Ngày tạo: 08:08:01 28-09-2016


Ngày 19/09/2016, Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 103/2016/GCNCP-VSD. (Xem file đính kèm)

 

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

 

- Mã chứng khoán: SAL

 

- Mã ISIN: VN000000SAL3

 

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

 

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 8.310.000 cổ phiếu (Tám triệu ba trăm mười nghìn cổ phiếu)

 

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 83.100.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ một trăm triệu đồng)

 

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

 
Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Giấy chứng nhận đăng ký lưu kí chứng khoán Giấy chứng nhận đăng ký lưu kí chứng khoán