loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Tin Tức - Sự Kiện

ĐẢNG

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐU, ngày 25/9/2014 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam v/v triển khai thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 08/05/2015 Đảng bộ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2015 - 2020) với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí:

 

1. Nguyễn Văn Bê, giữ chức vụ Bí thư 

 

2. Trần Hữu Thọ, giữ chức vụ phó Bí thư

 

3. Bùi Đức Cường, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ

 

4. Lê Tế, Đảng ủy viên

 

5. Bùi Thanh Hải, Đảng ủy viên

 

6. Nguyễn Văn Trang, Đảng ủy viên

 

7. Đỗ Đình Khánh, Đảng ủy viên

 

8. Lê Lan Linh, Đảng ủy viên

 

9. Ninh Văn Minh, Đảng ủy viên

 

Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất, đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; UBKT gồm 05 đồng chí, trong đó có Chủ nhiệm và phó Chủ nhiệm UBKT.

 

1. Bùi Đức Cường, Ủy viên BTV giữ chức vụ Chủ nhiệm

 

2. Huỳnh Quang Hồng, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm

 

3. Lê Tế, Ủy viên

 

4. Chu Kiêm Chung, Ủy viên

 

5. Đào Hồng Nhung, Ủy viên