loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Tin Tức - Sự Kiện

ĐẢNG

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐU, ngày 08/7/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam v/v triển khai thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 06/05/2020 Đảng bộ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ (2020 - 2025) với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí:

 

1. Trần Hữu Thọ, giữ chức vụ Bí thư 

 

2. Bùi Đức Cường, giữ chức vụ phó Bí thư

 

3. Ninh Văn Minh, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ

 

4. Nguyễn Văn Trang, Đảng ủy viên

 

5. Lê Lan Linh, Đảng ủy viên

 

6. Hoàng Văn Hoành, Đảng ủy viên

 

7. Lê Văn Quốc, Đảng ủy viên

 

8. Chu Kiêm Chung, Đảng ủy viên

 

9. Trương Tuấn Anh, Đảng ủy viên

 

Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất, đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; UBKT gồm 03 đồng chí, trong đó có Chủ nhiệm UBKT.

 

1. Bùi Đức Cường, phó Bí thư giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

2. Chu Kiêm Chung, Ủy viên

 

3. Đào Hồng Nhung, Ủy viên