loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Tin Tức - Sự Kiện

Công đoàn

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam được tổ chức vào ngày 24/11/2017 tại Thành phố Vũng Tàu và đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí. Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, trong đó có Chủ tịch và phó Chủ tịch; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí và bẩu Chủ nhiệm UBKT:

 

Ban Chấp hành:

 

1. Lê Tế - Chủ tịch

 

2. Bùi Đức Cường - Phó Chủ tịch

 

3. Chu Kiêm Chung - Ủy viên BTV

 

4. Tống Thanh - Ủy viên BCH

 

5. Nguyễn Văn Lực - Ủy viên BCH

 

6. Trần Thị Nga - Ủy viên BCH

 

7. Lê Lan Linh - Ủy viên BCH

 

8. Trương Tuấn Anh - Ủy viên BCH

 

9. Nguyễn Thu Bổn - Ủy viên BCH

 

Ủy ban kiểm tra

 

1. Bùi Đức Cường - Chủ nhiệm 

 

2. Huỳnh Thanh Danh - Phó Chủ nhiệm

 

3. Huỳnh Công Tuấn - Ủy viên

 

4. Hoàng Văn Hoành - Ủy viên

 

5 Thái Hữu Thủy - Ủy viên