loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Tin Tức - Sự Kiện

Công đoàn

Ngày tạo: 14:55:56 29-08-2016


Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam được tổ chức vào ngày 13/5/2023 tại Thành phố Vũng Tàu và đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí. Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu các chức danh: Chủ tịch và phó Chủ tịch; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí và bẩu Chủ nhiệm UBKT.

Ngày 30/5/2023, Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có Quyết định số 147/QĐ-CĐTCTBĐATHHMN, Quyết định V/v công nhận kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhân sự cụ thể:

 

Ban Chấp hành gồm các đồng chí:

 

1. Bùi Đức Cường - Chủ tịch

 

2. Chu Kiêm Chung - Phó Chủ tịch

 

3. Lê Lan Linh - Ủy viên BCH

 

4. Nguyễn Văn Lực - Ủy viên BCH

 

5. Nguyễn Thị Ngọc Thu - Ủy viên BCH

 

6. Cao Đình Nhơn - Ủy viên BCH

 

7. Nguyễn Thị Thảo - Ủy viên BCH

 

Ủy ban kiểm tra gồm các đồng chí:

 

1. Chu Kiêm Chung - Chủ nhiệm 

 

2. Huỳnh Thanh Danh - Ủy viên

 

3. Thái Hữu Thủy - Ủy viên