loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Tin Tức - Sự Kiện

Công đoàn

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam được tổ chức vào ngày 24/11/2017 tại Thành phố Vũng Tàu và đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí. Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, trong đó có Chủ tịch và phó Chủ tịch; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí và bẩu Chủ nhiệm UBKT.

Ngày 27/5/2020, Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có Quyết định số 59/QĐ-CĐTCTBĐATHHMN, Quyết định V/v công nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam NK 2017 - 2022, nhân sự cụ thể:

 

Ban Chấp hành gồm các đồng chí:

 

1. Bùi Đức Cường - Chủ tịch

 

2. Chu Kiêm Chung - Phó Chủ tịch

 

3. Lê Lan Linh - Ủy viên BTV

 

4. Tống Thanh - Ủy viên BCH

 

5. Nguyễn Văn Lực - Ủy viên BCH

 

6. Trần Thị Nga - Ủy viên BCH

 

7. Trương Tuấn Anh - Ủy viên BCH

 

8. Nguyễn Thu Bổn - Ủy viên BCH

 

9. Nguyễn Thị Ngọc Thu - Ủy viên BCH

 

Ủy ban kiểm tra gồm các đồng chí:

 

1. Chu Kiêm Chung - Chủ nhiệm 

 

2. Huỳnh Thanh Danh - Phó Chủ nhiệm

 

3. Huỳnh Công Tuấn - Ủy viên

 

4. Hoàng Văn Hoành - Ủy viên

 

5 Thái Hữu Thủy - Ủy viên