loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Trục vớt và dịch vụ kỹ thuật ngầm

Ngày tạo: 16:58:23 17-08-2016


Kinh doanh trục vớt tàu, thuyền, sà lan,... hàng hóa, kỹ thuật ngầm dưới nước. Phá đá ngầm, cắt phá xác tàu chìm, lặn khảo sát công trình dưới nước. Thực hiện các dịch vụ phòng chống ô nhiễm môi trường biển nhằm bảo đảm an toàn cho các khu vực hàng hải và các vùng nước cảng biển.