loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy

Ngày tạo: 17:00:00 17-08-2016


Sửa chữa phương tiện thiết bị giao thông vận tải. Đóng mới, sửa chữa tàu, sà lan, ponton, gia công lắp rắp các loại kết cấu thép, nhà xưởng, xây dựng công trình giao thông thủy.