loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Dịch vụ khác

Ngày tạo: 17:02:38 17-08-2016


Kinh doanh chiết nạp, phân phối và dịch vụ kỹ thuật khí hóa lỏng. Xây dựng công trình giao thông. Xây dựng công trình công nghiệp trong ngành giao thông vận tải. Kinh doanh kho bãi container. Xây dựng công trình giao thông thủy (kè ốp bờ và nạo vét, hút thổi luồng lạch, bến tàu, bến cảng). Lưu trữ hàng hóa. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới.