loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Dịch vụ hàng hải

Ngày tạo: 16:57:11 17-08-2016


Cung cấp các dịch vụ tàu dịch vụ phục vụ ngành dầu khí trên biển; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; lai dắt tàu, lai dắt hỗ trợ tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng biển và đường dài; vận tải hàng hóa, vận tải hóa chất, vận tải dung dịch, dung môi cho giàn khoan dầu khí. Vận tải hành khách, cho thuê tàu, thuyền có kèm thủy thủ đoàn cho vận tải ven biển và viễn dương; thực hiện các dịch vụ phòng chống ô nhiễm môi trường biển; đại lý và dịch vụ cho các tàu của Công ty. Cung ứng nhiên liệu (xăng, dầu, mỡ nhờn) cho các tàu nước ngoài đến Việt Nam. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới.