loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Xí nghiệp Sửa chữa Tàu biển

XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA TÀU BIỂN:

 

Địa chỉ: 24 Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu.

 

Điện thoại: 0254 3848433.

 

Fax: 0254 3840240

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:     

 

Quản lý, khai thác Ụ TÀU ĐÔNG XUYÊN

 

Có đầy đủ các trang thiết bị để phục hồi, sửa chữa.

 

Toàn diện vỏ,  máy, trang thiết bị của tàu.

 

 

Hình ảnh trụ sở xí nghiệp