loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3
< class="content">

Trục vớt hàng hóa tàu Vân Đồn 02

Ngày tạo: 23:09:04 17-08-2016


Thực hiện quyết định của Tổng Giám Đốc Cty, từ ngày 12/05/2011 công trường trục vớt hàng hóa tàu Vân Đồn 02 tại vùng biển Cà Mau đã được triển khai. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của công trường.

 

 

    

 Sà Lan Visal 3000T đã được định vị tại điểm tàu chìm                         Trục vớt hàng hóa

 

 

    

  Trục vớt hàng hóa                                                                                        Công trường lúc biển động


 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM


Địa chỉ: 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Email: tho.visal@gmail.com - visalco2015@gmail.com

Điện thoại: +84-028-3829 4023; 3829 0597

Fax: +84-028-3829 4025

Website: www.visal.com.vn

 

* Phòng Kinh tế kế hoạch:

Điện thoại: +84-028-3829 0597

Fax: +84-028-3829 4025

Email: duccuongvisal@gmail.com

* Phòng Tài chính kế toán:

Điện thoại: +84-028-3823 0179

Fax: +84-028-3829 4025

Email: tckttvch@gmail.com

* Phòng tổ chức hành chính:

Điện thoại: +84-028-3829 4023

Fax: +84-028-3829 4025

Email: linh.visal@gmail.com

* An toàn hàng hải:

Điện thoại: +84-028-38290597

Fax: +84-028-3829 4025