loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

SỬA CHỮA, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TÀU DỊCH VỤ BÌNH MINH TRONG Ụ TẠI XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA TÀU BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM


Địa chỉ: 358-360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Email: tho.visal@gmail.com - visalco2015@gmail.com

Điện thoại: +84-028-3829 4023; 3829 0597

Fax: +84-028-3829 4025

Website: www.visal.com.vn

 

* Phòng Kinh tế kế hoạch:

Điện thoại: +84-028-3829 0597

Fax: +84-028-3829 4025

Email: duccuongvisal@gmail.com

* Phòng Tài chính kế toán:

Điện thoại: +84-028-3823 0179

Fax: +84-028-3829 4025

Email: tckttvch@gmail.com

* Phòng tổ chức hành chính:

Điện thoại: +84-028-3829 4023

Fax: +84-028-3829 4025

Email: linh.visal@gmail.com

* An toàn hàng hải:

Điện thoại: +84-028-3822 4633

Fax: +84-028-3829 4025

Email: visalathh@gmail.com