loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3
< class="content">

Khảo sát, ứng cứu dầu tràn tàu NEW ORIENTAL

Ngày tạo: 23:09:54 17-08-2016


Tàu New Oriental va vào đá ngầm bị chìm, đang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do trên 11.800 lít dầu của tàu tràn ra biển.
Theo yêu cầu của chủ tàu, Cty TVCHVN (VISAL) đã điều động nhiều phương tiện, thiết bị ra hiện trường để ứng cứu, đã thu gom được trên 6.800 lít dầu tràn, hút được trên 5.000 lít dầu trong các két của tàu.
Sau đây là hình ảnh minh họa.

 

 

    

 

  thả phao thu gom dầu tràn   

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM


Địa chỉ: 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Email: tho.visal@gmail.com - visalco2015@gmail.com

Điện thoại: +84-028-3829 4023; 3829 0597

Fax: +84-028-3829 4025

Website: www.visal.com.vn

 

* Phòng Kinh tế kế hoạch:

Điện thoại: +84-028-3829 0597

Fax: +84-028-3829 4025

Email: duccuongvisal@gmail.com

* Phòng Tài chính kế toán:

Điện thoại: +84-028-3823 0179

Fax: +84-028-3829 4025

Email: tckttvch@gmail.com

* Phòng tổ chức hành chính:

Điện thoại: +84-028-3829 4023

Fax: +84-028-3829 4025

Email: linh.visal@gmail.com

* An toàn hàng hải:

Điện thoại: +84-028-38290597

Fax: +84-028-3829 4025