loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán.

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. xem file đính kèm

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký Lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam  Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký Lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam