loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu

 THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

CỦA CÔNG TY TNHH MTV TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM (VISAL)

 

Tên doanh nghiệpCÔNG TY TNHH MTV TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM 

Ngành nghề kinh doanh chính:

  • Kinh doanh trục vớt tàu, hàng hóa, tìm kiếm cứu nạn trên biển;
  • Lai dắt, hỗ trợ tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng biển và đường dài;
  • Dịch vụ hàng hải và kỹ thuật ngầm dưới nước;
  • Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy.

·  Vốn điều lệ: 83.100.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

 

Cơ cấu vốn điều lệ:

 

Tổng số cổ phần: 8.310.000 cổ phần.

 

  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 4.071.900 cổ phần, chiếm 49,00% vốn điều lệ.
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo thời gian công tác trong khu vực nhà nước: 501.500 cổ phần, chiếm 6,03% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động được mua thêm theo cam kết làm việc tại công ty cổ phần: 705.700 cổ phần, chiếm 8,49% vốn điều lệ.
  • Cổ phần bán cổ đông chiến lược: 1.514.082 cổ phần chiếm 18,22% vốn điều lệ
  • Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài1.516.818 cổ phần, chiếm 18,25% vốn điều lệ. 

 

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần. 

  

Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 03/12/2014 đến 16h00 ngày 19/12/2014. 

  

Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

 

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: Trước 15h00 ngày 25/12/2014

  

Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

 

Thời gian:  09h00 ngày 29/12/2014.

 

Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

              Địa chỉ: Số  16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM 

 

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 30/12/2014 đến 16h00 ngày 08/01/2015 tại các Đại lý đấu giá. 

 

Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư: Từ ngày 30/12/2014 đến ngày06/01/2015 tại các Đại lý đấu giá.   

 

Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam xin trân trọng thông báo.