loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Hữu Thọ và Ông Nguyễn Trọng Hiếu Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo quy định. (file đính kèm)

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam